My Weblog: kutahya web tasarim umraniye elektrikci uskudar elektrikci umraniye elektrikci istanbul elektrikci satis egitimi cekmekoy elektrikci uskudar kornis montaj umraniye kornis montaj atasehir elektrikci beykoz elektrikci

Tags Posts tagged with "현대차"

Tag: 현대차

[현꼼수] 그랜저HG를 사면 1년 뒤 새 차로 바꿔준다고요?

그랜저가 너무 안 팔리자 현대차에서 고육지책(苦肉之策)을 내놨습니다. 그랜저는 그동안 우리나라 준대형 시장의 절대강자로 군림해왔으나, 지난 1월 형제차인 기아차 K7 신형이 나온 뒤 2인자로 밀려났습니다. 그랜저...

[독특해]중국에만 있는 빨간색 2인승 쏘나타

여러분은 혹시 빨간색 2인승 쏘나타를 보신 적 있으신가요? ‘세상에 없는 것 빼고 다 있다’는 중국에 가면 만날 수 있습니다. 요즘 중국 베이징에서 새로운 관광 명소로 떠오른...

[베이징모터쇼] 기자(?)만 5만 명에 걸어서 보려면 최소 3만보

2016 베이징모터쇼 전 세계 어지간한 자동차 업체들이 중국에 다 모였습니다. 바로 ‘2016 베이징모터쇼’ 때문인데요. 몇 년 전까지 만해도 아시아에선 도쿄모터쇼가 중심이었으나, 최근엔 베이징·상하이 모터쇼에 그 자리를 내줬습니다....